Charter

Over het charter

Het charter "Ook wij sporten geestig gezond" werd opgesteld om de belangen van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden in de sportclubs te verdedigen.

Onderschrijf mee het charter en geef aan dat het voor jou belangrijk is alle kinderen en jongeren gelijkwaardig te behandelen ongeacht achtergrond of psychische bagage.

Bekijk het volledige charter  Onderschrijf het charter

Het charter berust op 5 pijlers

Een warm onthaal aanbieden aan psychisch kwetsbare sporters

De sportclub als veilige plek voor iedereen.

Iedere sporter mag zich op zijn eigen ritme ontwikkelen.

Er is een gemakkelijk bereikbare vertrouwenspersoon.

De trainer heeft begrip voor de noden van àlle spelers.

Wat ontvang je na onderschrijven?

Sportclubs en organisaties die het charter onderschrijven ontvangen naast promomateriaal, ook het boekje 'Ook wij sporten geestig gezond'. Aan de hand van mooie praktijkvoorbeelden worden praktische handvatten aangereikt in de omgang met psychisch kwetsbare kinderen en jongeren. Ook wordt er aangegeven op welke manier je binnen de club en een team aandacht kan besteden aan de psychische weerbaarheid van sporters.

Ontdek ons magazine

Onderschrijf het charter

Maak je keuze: Ik ben een...